Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 2017. július 2-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a szerződő felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.
Ezen ÁSZF-ek lépnek hatályba a Sziám Imm-Vitál Kft. webshop-ján keresztül kiválasztott és megrendelt termékek esetében.

Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:
A termékét eladásra kínáló Sziám Imm-Vitál Kft. – székhely: 5600 Békéscsaba, Szív utca 7/1. ; cégjegyzékszám: 04-09-007844; adószám: 14178056-1-04; vezető tisztségviselő: Zahoránné Érsek Gabriella ügyvezető – (a továbbiakban: Eladó);
Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany (a továbbiakban: Vevő), aki az eladó termékét a Sziám Imm-Vitál Kft. webshop igénybevételével online megvásárolja;
Szerződő felek (továbbiakban: Felek) az Eladó és az adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;
Termék az Eladó részéről forgalmazott, a Sziám Imm-Vitál Kft. webshop-jában adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;
Az adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) a Felek között a termékrendelés véglegesítése következtében, az Eladói visszaigazolás megküldése mellett, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;
Az Aloe Vera Skin Gél webshop az Eladó részéről üzemeltetett, a www.aloeveraskingel.eu domain név alatt felelhető weboldal;
Szolgáltatás az eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek Eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;
Vételár a megkötésre került adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó szolgáltatás ellenértéke;
A Fiók a Sziám Imm-Vitál Kft. webshop-ban a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet tartalmazza, legutóbbi megrendeléseket rögzítő felhasználói felület.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a Sziám Imm-Vitál Kft. webshop felületén eljuttatja az Eladóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben is visszaigazoljuk. A Felek között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

Adatvédelem

A cégünk által kezelt adatok megfelelnek az Országgyűlés által elfogadott, és 2008. június 28-án kihirdetett, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénynek, a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek, ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vettük az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait!
Adatait harmadik félnek nem adjuk át.

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.aloeveraskingel.eu oldalakon közöltek szerint fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat védjük, önrendelkezési jogait ne sértsük meg. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a vonatkozó, hatályos jogszabályokat maximálisan betartsuk! A szabályzatunkban és a felhasználási feltételekben tájékoztatjuk az oldalaink látogatóit, hogy adataikat milyen módon és formában őrizzük meg, használjuk fel. A Sziám Imm-Vitál Kft. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a felhasználókat korlátozza, vagy felfüggessze! Az oldaltulajdonosok, valamint a felhasználók egyaránt elismerik a Békés Megyei Bíróság illetékességét! A felhasználási feltételeink megváltoztatásának jogát fenntartjuk, ezen oldalon folyamatosan frissen tartjuk!
Működésünk folyamán figyelembe vesszük az E-kereskedelmi 2001. évi CVIII. törvény hatályos- és vonatkozó törvényeit: 2002. évi XLVII. Törvény, 2003. évi XCVII. Törvény, 2004. évi LXIX. Törvény, 2005. évi CLXXI. Törvény.
A Vevő által megadott adatokat a Sziám Imm-Vitál Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Sziám Imm-Vitál Kft. részére adott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Tulajdonjog fenntartása

Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.
Amennyiben a termékekkel, illetőleg az Eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt az www.aloeveraskingel.eu webshop-on, a Kapcsolat menüpont alatt található űrlapon keresztül jelezheti, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Sziám Imm-Vitál Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.aloeveraskingel.eu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek, bármilyen formában történő megváltoztatása. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki az www.aloeveraskingel.eu webshop-ba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Szerzői jogok

A www.aloeveraskingel.eu webshop szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Sziám Imm-Vitál Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.